Aktualności

Kolejne pozytywne testy JFSS JAŚMIN w USA z rekomendacją do praktycznego wykorzystania

JFSS JAŚMIN - System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego (dedykowany m.in. dla TZKOP/JTAC) jest pierwszym i jedynym tej klasy polskim rozwiązaniem, które już od kilku lat jest intensywnie rozwijane i badane w międzynarodowych środowiskach koalicyjnych (w tym podczas wszystkich ostatnich największych i najważniejszych natowskich ćwiczeń interoperacyjności rozgrywanych w państwach europejskich oraz USA, którymi były i nadal są np.: NATO CWIX i BOLD QUEST). Najnowszym ważnym potwierdzeniem tego są kolejne pozytywne testy wskazanego systemu, zrealizowane tym razem też w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez USAF Operations Chief Joint Staff, J6 Joint Deployable Analysis Team (JDAT) i przeprowadzone w sierpniu 2019 r. w Eglin Air Force Base na Florydzie. Odbywały się one pod nadzorem inżynierów JDAT i z wykorzystaniem m.in. amerykańskiego systemu DVMT (DACAS VMF Messaging Tool), będącego narzędziem referencyjnym dla systemów dedykowanych dla procesu realizacji misji bezpośredniego wsparcia lotniczego. Wyniki z przedmiotowych testów zostały zawarte w oficjalnym raporcie opublikowanym przez U.S. Joint Chiefs of Staff J6 (Joint Staff J6), w którym: potwierdzono zgodność JFSS JAŚMIN z wymaganiami zawartymi w dokumentach ECP1 i ECP2 (Engineering Change Proposal) dla DACAS (Digitally Aided Close Air Support - termin określający zasady cyfrowego wspomagania działań jednostek powietrznych podczas misji bezpośredniego wsparcia lotniczego) oraz zarekomendowano to rozwiązanie do praktycznego wykorzystania, w tym podczas kolejnych ćwiczeń wojskowych. Tego typu sprawdzenia są m.in. warunkiem kwalifikującym systemy do udziału w kolejnych edycjach ćwiczenia BOLD QUEST - dotychczas pozytywnie przeszły je tylko wybrane amerykańskie systemy oraz nasz JFSS JAŚMIN. Są to kolejne doniosłe osiągnięcia niniejszego jedynego polskiego rozwiązania wojskowego na arenie międzynarodowej, które do tej pory jako jedyne z niewielu w świecie przechodziło tego typu zaawansowane i bardzo szczegółowe badania standardów interoperacyjności oraz procedur DACAS.

W aspekcie powyższego ważnym jest również fakt, iż oprogramowanie Systemu Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego JFSS JAŚMIN - tak jak inne komponenty programowe Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN - wywodzi się też z wchodzącego w jej skład kompleksowego systemu systemów wsparcia dowodzenia i działań wojsk - SWD C3IS JAŚMIN, który od lat odnosi także liczące się sukcesy międzynarodowe, rozsławia Polskę w świecie oraz co najważniejsze jest z powodzeniem eksploatowany i rozwijany w WP, głównie jako HMS C3IS JAŚMIN - Zautomatyzowany Systemem Zarządzania Walką Komponentu Wojskowego, Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku. To ostatnie rozwiązanie - tak jaki inne specjalistyczne oprogramowania/systemy ww. SWD C3IS JAŚMIN, w tym JFSS C3IS JAŚMIN i BMS C3IS JAŚMIN - były wielokrotnie nagradzane, m.in. w ostatnich latach: przez Prezydenta RP, MON oraz Radę Programową MSPO (także DEFENDERem w 2018 r.).