Aktualności

JAŚMIN w szerszym stopniu wesprze dowodzenie i działania SZ RP

W bm. podpisaliśmy umowę z Inspektoratem Uzbrojenia MON, która umożliwia szersze wykorzystanie Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (SWD C3IS JAŚMIN). System ten jest używany w Wojsku Polskim głównie w ukompletowaniu HMS C3IS JAŚMIN i służy zwłaszcza do zarządzania walką korpusu, dywizji i brygady. Kolejne ukompletowania SWD C3IS JAŚMIN, np. BMS C3IS JAŚMIN i DSS C3IS JAŚMIN, są od lat intensywnie wykorzystywane m.in. w: ASzWoj i WAT. Ten kompleksowy system, jako jedyny zwłaszcza polski tego typu,  jest również aktywnie rozwijany, m.in. w oparciu o wnioski z tej eksploatacji oraz szeroki i liczny udział w wielu przedsięwzięciach sojuszniczych i krajowych. Stąd jest on dobrze znany (we wszystkich ukompletowaniach) żołnierzom WP, co stanowi jego następną unikalną i pierwszorzędną cechę.

Ww. umowa znacznie rozszerza możliwości wykorzystania tego specjalistycznego narzędzia programowego. Pozwala szczególnie na dowolne i nieograniczone ilościowo korzystanie z niniejszego oprogramowania w ramach resortu obrony narodowej, w tym na zagranicznych teatrach działań WP. Ma to bardzo istotne – wręcz historyczne znaczenie, bo po raz pierwszy na szeroką skalę umożliwia zastosowanie zautomatyzowanego systemu dowodzenia i wsparcia działań wojsk we wszystkich jednostkach, dla których jest on dedykowany, na co wojsko czeka od dawna i co istotnie zwiększy skuteczność oraz sprawność jego działania.

W kontekście powyższego ważnym jest też to, że HMS C3IS JAŚMIN jest jednym z zasadniczych komponentów Systemu Systemów JAŚMIN (również jedynego takiego zwłaszcza polskiego wyrobu techniki wojskowej) i jest zunifikowany/w pełni spójny m.in. z wchodzącymi w jego skład: BMS C3IS JAŚMIN – oprogramowaniem systemu zarządzania walką batalionu, DSS C3IS JAŚMIN – oprogramowaniem systemu zarządzania walką żołnierza oraz JFSS C3IS JAŚMIN – oprogramowaniem systemu wymiany danych dla połączonego wsparcia ogniowego, w tym TZKOP, które także są jedynymi narodowymi, dojrzałymi i szeroko sprawdzonymi rozwiązaniami tej klasy (też wyjątkowo i wielokrotnie w warunkach mobilnych) oraz posiadają dużą część funkcjonalności HMS C3IS JAŚMIN (odnosi się to głównie do wspomnianego BMS), które – co też istotne – są dobrze znane użytkowo naszym żołnierzom. Te specjalistyczne oprogramowania cechują się nadto kolejnym pierwszorzędnym walorem – specjalnie dla nich zostały zaprojektowane i wytworzone w pełni spójne z nimi najnowszej generacji urządzenia, które: też są jedynymi tego typu, mają najmniejsze gabaryty, wagę i zużycie energii, zapewniają ochronę informacji niejawnych oraz wysoką odporność na uszkodzenia i warunki klimatyczne. Te komponenty programowo-sprzętowe, ponownie jako jedyne tego typu systemy, były wielokroć wyróżniane i nagradzane, w tym ostatnio przez MON jako innowacyjne wyroby techniki wojskowej.