Produkty

Centrum Zarządzania Prawami KTSA

Centrum Zarządzania Prawami KTSA

Centrum Zarządzania Prawami KTSA jest narzędziem przeznaczonym do zarządzania hierarchią oraz parametrami systemu KTSA, włączając definiowanie struktury oraz dysponowanie uprawnieniami elementów wchodzących w jego skład, tj. terminali, stanowisk, Użytkowników oraz modułów.

Centrum Zarządzania Prawami KTSA

Do najważniejszych funkcji tego oprogramowania należy:

  • definiowanie hierarchii stanowisk;
  • definiowanie osób poprzez określenie ich danych personalnych;
  • generowanie kart elektronicznych – każda osoba w systemie musi posiadać swoją kartę dostępu, umożliwiającą pracę zgodnie z zastosowaną polityką bezpieczeństwa;
  • definiowanie uprawnień dla grup osób mających dostęp do modułów KTSA, działających w systemie - zarządzanie polityką bezpieczeństwa w odniesieniu do modułów w kontekście Użytkowników oraz aplikacji;
  • dostęp do historii modułów, jak również osób, stanowisk oraz terminali;
  • monitorowanie systemu i podgląd niebezpiecznych zdarzeń.

Centrum Zarządzania Prawami KTSA