Produkty

Zarządzanie Konfiguracją

Zarządzanie Konfiguracją

Oprogramowanie Zarządzanie Konfiguracją umożliwia zdalną konfigurację urządzeń WAN w centrali KTSA oraz urządzeń wchodzących w skład Systemu JAŚMIN. Połączenie zdalne zabezpieczone jest bezpieczną sesją SSL (Secure Session Layer) z autoryzacją stron komunikujących się na poziomie certyfikatów, z kluczami RSA, przechowywanych w bazach Centrów Autoryzacji (CA).

Zarządzanie Konfiguracją

W ramach usług wyższych warstw oprogramowanie umożliwia m.in.:

  • konfigurację serwerów i usług autoryzacji RADIUS;
  • konfigurację serwerów czasu pracujących z protokołem NTP (Network Time Protocol);
  • konfigurację parametrów zabezpieczania połączeń SSL;
  • definiowanie pomostów na interfejsach;
  • definiowanie tuneli GRE (Generic Routing Encapsulation);
  • zabezpieczanie połączeń za pomocą protokołu IPSec;
  • konfigurację dostępu do urządzeń i sieci za pomocą firewalla;
  • ustawianie polityki QoS (Quality of Service).