Aktualności

Kolejny (tym razem podwójny) sukces JAŚMINa

Rozwiązania JAŚMINa, jako jedyne wyroby z zakresu wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia i łączności, zostały w dniu 02.03.2016 r. dwukrotnie wyróżnione w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”, organizowanym przez I3TO pod patronatem Sekretarza Stanu w MON.

W pierwszym przypadku miało to miejsce w odniesieniu do Systemu Systemów JAŚMIN - wszystkich komponentów sprzętowych i programowych wchodzących w jego skład, głównie: HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN, DSS JAŚMIN i SWD C3IS JAŚMIN. Wiele z nich jest z powodzeniem eksploatowanych w SZ RP oraz sukcesywnie i dynamicznie rozwijanych przez ich producenta, także w ścisłym, bardzo wymagającym i kosztownym procesie współdziałania z właściwymi strukturami NATO oraz USArmy i renomowanymi wojskowymi ośrodkami naukowo-badawczymi, np. AON oraz C.E.L.A.R. we Francji. Pozwoliło to stworzyć nową jakość w rozwoju krajowych oraz sojuszniczych systemów wsparcia dowodzenia. W dużej mierze przyczyniło się również m.in. do usytuowania Polski w czołówce NATO w zakresie posiadania i rozwoju innowacyjnych oraz kompleksowych rozwiązań w wymienionej dziedzinie, które stanowią istotną koalicyjną wartość dodaną w tym przedmiocie. Sprawne i szersze zastosowanie tych produktów oraz osiągnięć (także w zakresie wysoko specjalistycznych kompetencji) stwarza ogromną szansę na szybką, efektywną i skuteczną techniczną modernizację SZ RP, zwłaszcza w obszarze budowy oraz rozwoju systemów C4ISR, których znaczenie we wszystkich armiach jest b.wysokie i systematycznie wzrasta.

Natomiast w drugim przypadku podobne wyróżnienie dotyczyło zasadniczych modułów (także sprzętowych i programowych) wskazanego systemu, zwłaszcza: HMS JAŚMIN i BMS JAŚMIN, wchodzących w skład również nobilitowanego Mobilnego Węzła Łączności, opracowanego przez WZŁ Nr 1.

W kontekście powyższego ważnym jest także, że są to kolejne istotne wyróżnienia dla wskazanych kompleksowych, unikalnych i rozlegle działających rozwiązań. Wcześniejszymi nobilitacjami przyznanymi głównie za te innowacyjne produkty i ich opracowanie były m.in.:

Z satysfakcją stwierdzamy, że przyznane w dniu 02.03.2016 r. wyróżnienia zostały osobiście wręczone przez Sekretarza Stanu w MONPana Bartosza Kownackiego, w ramach finalizacji przedmiotowego konkursu, do którego zakwalifikowano 66 innowacyjnych projektów.