Aktualności

Nasz ponowny udział w NATO CWIX 2015

W dniu 8 czerwca 2015 r. duży zespół inżynierów TELDAT (na pewno największy z reprezentujących Polskę) rozpoczął aktywne działania w ramach kolejnej edycji największego ćwiczenia interoperacyjności Sojuszu Północnoatlantyckiego - NATO CWIX 2015 (NATO Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise). W przedsięwzięciu tym tradycyjnie w dużej ilości i w szerokim zakresie (na pewno także najszerszym ze strony polskiej) wykorzystywane są też rozwiązania JAŚMINA-Systemu Systemów. Produkty te kolejny raz są poddawane m.in. testom: operacyjnym, funkcjonalnym i mobilnym, w których BMS JAŚMIN (z VIS JAŚMIN) ponownie jako jedyny tego typu system, biorący udział w tym ćwiczeniu, jest na stałe zabudowany w pojeździe i wykorzystywany (w tym sprawdzany) w dynamicznym działaniu, a także w pełni zintegrowany i współpracujący z najnowszą wersją systemu Wirtualnego Pola Walki VBS3. Powyższe jest jednym z wielu wiarygodnych potwierdzeń, że platforma JAŚMIN i jej komponenty są m.in. kompleksowymi i dojrzałymi rozwiązaniami, które TELDAT od lat aktywnie rozwija, poddaje licznym i bardzo kosztownym, długotrwałym oraz szerokim sprawdzeniom, również w warunkach międzynarodowych. Dotyczy to m.in. Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych JAŚMIN i wymienionego BMS, które jako jedyne narodowe realnie istniejące rozwiązania od lat w pełni wpisują się w bieżące potrzeby Sił Zbrojnych RP i są w pełni zunifikowane ze sprzętem i oprogramowaniem od dawna w dużej ilości z powodzeniem eksploatowanym w WP.