Aktualności

Nasz bezkonkurencyjny BMS podczas MSPO 2015

W dniach 01-04.09.2015 r. podczas XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w szerokim zakresie praktycznie prezentowaliśmy System Zarządzania Walką Szczebla Batalionu oferowany przez narodowe Konsorcjum BMS, który był eksponowany w pięciu wykonaniach, w tym: w pojeździe, na trenażerze KTO Rosomak oraz w postaci laboratorium szkolno-treningowego, składającego się z zestawów wyposażeń systemów BMS przeznaczonych dla dowódców batalionu, kompanii, plutonu itp.

Rozwiązanie to cieszyło się autentycznym dużym zainteresowaniem m.in.: przedstawicieli władz państwowych na czele z Prezydentem RP i Szefem BBN, dowódców i żołnierzy różnych szczebli, struktur oraz rodzajów wojsk i służb, przedstawicieli Pionu Uzbrojenia i Modernizacji MON oraz członków Rady Programowej MSPO 2015, a także delegacji zagranicznych. W wielu przypadkach potwierdzali oni, że jest to jedyny realnie istniejący i działający system tej klasy. Zaświadcza o tym również ósme wyróżnienie naszego BMS, jako istotnego komponentu teleinformatycznego Mobilnego Węzła Łączności, nagrodzonego Defenderem.

Na powyższą ocenę Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu oferowanego przez narodowe Konsorcjum BMS miały zapewne wpływ następujące poniższe zasadnicze fakty i niepowtarzalne walory naszego BMS:

  • Już w 2012 r. został oceniony przez MON jako: "[...] najbardziej perspektywiczne rozwiązanie, umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu zdefiniowanego w programie operacyjnym C4ISR.";
  • Powstał najszybciej i od blisko 10-lat jest dynamicznie rozwijany (co ważne jednocześnie w zakresie sprzętowym i programowym) przez największy zespół polskich inżynierów (uznanych przez NATO m.in. w dziedzinie eksperckiej) od blisko 20-lat aktywnie, efektywnie i z dużym powodzeniem zajmujących się wojskowym IT;
  • Był nagradzany, w tym już 8-krotnie, także jako innowacyjny i najlepiej służący bezpieczeństwu żołnierzy system teleinformatyczny. Tego typu inny krajowy wyrób - jeżeli takowy istnieje - nigdy nie uzyskał nawet jednej takiej nobilitacji;
  • Najdłużej (bo już od 2008 r.) i w najszerszym zakresie ilościowym oraz przedmiotowym z powodzeniem przechodził badania i testy w kraju oraz za granicą. Także jako jedyny już w 2010 r. w całości owocnie zrealizował sprawdzenia dokonywane przez MON, w tym jego PUiM i zdeklasował inne rzekomo istniejące systemy tej klasy;
  • Jako jedyny od 2010 r. z powodzeniem jest wykorzystywany i testowany w działaniach mobilnych / dynamicznych w trakcie krajowych i międzynarodowych ćwiczeń wojskowych;
  • Posiada oprogramowanie wsparcia dowodzenia scertyfikowane przez NATO i legitymujące się także referencjami AON, które od 2008 r. również jako jedyne narodowe jest poddawane z pozytywnym wynikiem testom (w wielu przypadkach odbywających się w trybie ciągłym i automatycznym) w ramach międzynarodowego wielostronnego programu MIP, w toku którego także jako jedyne polskie przeszło owocnie najwyższy stopień sprawdzeń. Wśród 7-u systemów zakwalifikowanych do tych ostatnich testów wymienione polskie oprogramowanie zostało ocenione jako to, które posiada największą ilość zaimplementowanych funkcjonalności;
  • Posiada na wyposażeniu w pełni spójny z pozostałymi komponentami systemu superINTERKOM - VIS JAŚMIN, który pełni funkcję podstawowego pokładowego węzła teleinformatycznego - integratora wykonanego w technologii IPv6;
  • Jest zunifikowany z wieloma tysiącami stacjonarnych oraz mobilnych rozwiązań sprzętowych i programowych od kilkunastu lat z powodzeniem wykorzystywanych w SZ RP;
  • Wchodzi w skład platformy JAŚMIN - również jedynego polskiego Systemu Systemów i tym samym ten BMS można w łatwy sposób rozbudowywać m.in. o zunifikowane (sprzętowo i programowo) systemy funkcjonalne wyższego oraz niższego szczebla i tworzyć zintegrowane systemy informacyjne, co jest także unikalną wartością i zaletą, na pewno co najmniej w warunkach krajowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom za odwiedzenie naszego stoiska. Dziękujemy również naszym Konsorcjantom za efektywne współdziałanie w przygotowaniu ekspozycji i jej prezentowaniu.