Aktualności

Wyróżnienie w trakcie MSPO 2015 także dla HMS JAŚMIN

W nawiązaniu do poprzedniej aktualności z przyjemnością komunikujemy, iż w trakcie MSPO 2015 — obok naszego BMS (i wchodzącego w jego skład VIS JAŚMIN, stanowiącego pokładowy Zintegrowany Węzeł Teleinformatyczny) — wyróżnione zostały także główne elementy HMS JAŚMIN (Zintegrowanego Węzła Teleinformatycznego JAŚMIN — odpowiednika WTI). Rozwiązania te były istotnymi komponentami Mobilnego Węzła Łączności nagrodzonego Defenderem.