Aktualności

Udany udział TELDAT też podczas ćwiczenia FEX – Field Experimentation Exercise

To ważne i innowacyjne wydarzenie wojskowe miało miejsce w dniach 12-16.06.2023 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Dęba i stanowiło eksperymentalną część ćwiczenia ANAKONDA-23. Celem tego przedsięwzięcia była m.in.: praktyczna weryfikacja rozwiązań na potrzeby koncepcji batalionu przyszłości (FTF - Future Task Force) oraz demonstracja przełomowych rozwiązań i technologii (EDTs - Emerging and Disruptive Technologies) oferowanych przez przemysł obronny.

W trakcie ww. ćwiczenia jego uczestnicy mieli dogodną możliwość:

  • sprawdzenia i wykorzystania w warunkach poligonowych (też w dynamicznym działaniu) najnowszych wersji/wykonań systemów zarządzania walką i łączności oraz militarnych rozwiązań sprzętowych wytwarzanych przez TELDAT, m.in. Systemu Zarządzania Walką i Łączności Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny - BMS JAŚMIN. Przykładowo dzięki temu ostatniemu narodowemu, dojrzałemu i wielokroć pozytywnie sprawdzonemu w kraju oraz za granicą pokładowemu produktowi wielodomenowej platformy JAŚMIN, zainstalowanemu w pojazdach bojowych działających w ruchu i na postoju, żołnierze także tym razem mieli realnie, skutecznie i efektywnie zapewnione wszystkie usługi pożądane na polu walki, w tym: cyfrowe bieżące zobrazowanie sytuacji taktycznej i tym samym zwiększoną świadomość sytuacyjną podczas tego istotnego wydarzenia wojskowego;
  • poznania przykładowych wariantów kompleksowego wyposażenia wozu dowodzenia i bojowego, sanityzatora danych pomiędzy stanowiskami pracy o różnych klauzulach systemów HMS C3IS JAŚMIN i BMS C3IS JAŚMIN oraz bezprzewodowego integratora 5G.