Aktualności

Następni Instruktorzy HMS C3IS JAŚMIN są już w dyspozycji WP

W dniu 20.08.2021 r. zakończyła się kolejna edycja intensywnego kursu najwyższego poziomu szkolenia, tj. Instruktorów Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego HMS C3IS JAŚMIN, który także tym razem był realizowany m.in. w niedawno otwartych laboratoriach szkolno-treningowych Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Akademii Sztuki Wojennej. Przedsięwzięcie to było kolejnym ważnym wydarzeniem w dynamicznym rozwoju przedmiotowego systemu oraz efektywnym rozwijaniu zdolności operacyjno-taktycznych do jego wykorzystania w naszej Armii, które udało się osiągnąć głównie dzięki ścisłej wieloletniej współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej TELDAT z ASzWoj w przedmiotowym zakresie.

W uroczystym zakończeniu ww. kursu udział wzięli m.in.:

  • Prorektor ds. Naukowych Akademii Sztuki Wojennej - Pan Płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI;
  • Szef Szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa - Pan Płk Damian MATYSIAK;
  • Szef Pionu Doskonalenia Kursowego Akademii Sztuki Wojennej - Pan Gen. dyw. (rez.) Zbigniew CIEŚLIK;
  • Prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej - Pan Kmdr dr inż. Witold KUSTRA;
  • Kierownik Zakładu Teleinformatyki Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej - Pan Ppłk dr inż. Bartosz BIERNACIK;
  • Prezes Zarządu TELDAT - Pan mgr inż. Sebastian CICHOCKI.

W aspekcie powyższego gratulujemy wszystkim Instruktorom - absolwentom wymienionego kursu osiągniętych wyników i poszerzenia kompetencji oraz życzymy: powodzenia i efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz umiejętności w dalszym kształceniu Operatorów HMS C3IS JAŚMIN.

Genezę powstania ww. laboratoriów wskazanego systemu oraz chronologię ich wykorzystania przedstawiają m.in. publikacje zamieszczone pod poniższymi linkami: