Aktualności

Kolejne nagrody dla TELDAT

W dniu 8 września br. podczas uroczystego rozdania nagród finału ogólnopolskiego konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2021, odbywającego się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego pod honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Szefa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nasza firma została podwójnie nagrodzona. Nobilitacjami tymi były:

  • Nagroda GRAND PRIXLider Bezpieczeństwa Państwa - 2021 za Zautomatyzowany System Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN (SZK JAŚMIN). O przyznaniu tego wyróżnienia dla ww. rozwiązania zdecydowały głównie jego m.in.: innowacyjność, perspektywiczność, kompleksowość, dojrzałość, szerokie, wieloletnie i wiarygodne sprawdzenia, zdolności interoperacyjne oraz unifikacja/pełna spójność z innymi systemami Systemu Systemów JAŚMIN, także tymi, które w dużej ilości są wykorzystywane przez SZ RP. W kontekście tego warto też wspomnieć, że wcześniej ten rozlegle działający system otrzymał wiele innych nobilitacji, np.: nagrody Defender, Air Fair i Projekt Roku PMI Poland Chapter oraz wyróżnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy;

  • Nagroda specjalna – Pierścień Bene de Patria MeritusDobrze Zasłużony Ojczyźnieprzyznany dla Prezesa naszej spółki - Pana mgr. inż. Sebastiana Cichockiego za wieloletnią efektywną i twórczą działalność na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.