Aktualności

Istotny rozwój systemu kształcenia kadr szkoleniowo-użytkowych HMS C3IS JAŚMIN

W Siłach Zbrojnych RP wdrożono usystematyzowany wielopoziomowy system szkolenia instruktorów/operatorów Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego HMS C3IS JAŚMIN, który jest realizowany m.in. w niedawno otwartych laboratoriach szkolno-treningowych Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Akademii Sztuki Wojennej. Jest to kolejne ważne osiągnięcie w dynamicznym rozwoju przedmiotowego systemu oraz skutecznym rozwijaniu zdolności operacyjno-taktycznych do jego wykorzystania w naszej armii, które udało się osiągnąć głównie dzięki ścisłej wieloletniej współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej TELDAT z ASzWoj w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym na początku lipca 2021 r. miało miejsce uroczyste zakończenie pierwszej edycji intensywnego kursu najwyższego poziomu szkolenia instruktorów HMS C3IS JAŚMIN, który był nadzorowany m.in. przez: Sztab Generalny WP - w tym Organizatora Systemów Funkcjonalnych, Dowództwo Generalne RSZ - w tym Gestora tego SpW, Inspektorat Wsparcia SZ RP oraz dowódców jednostek, z których pochodzili i będą się wywodzić szkolone osoby funkcyjne. W wydarzeniu tym udział wzięli m.innymi:

  • Prorektor ds. Naukowych Akademii Sztuki Wojennej - Pan Płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI;
  • Szef Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - Pan Płk Zygmunt MALEC;
  • Przedstawiciel Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - Pan Ppłk Grzegorz SKUZA;
  • Przedstawiciel Inspektora Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - Pan Płk Robert WOŹNIAK;
  • Szef Pionu Doskonalenia Kursowego Akademii Sztuki Wojennej - Pan Gen. dyw. (rez.) Zbigniew CIEŚLIK;
  • Dziekan Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej - Pan Płk Jacek JONIAK;
  • Członek Zarządu TELDAT - Dyrektor Techniczny - Robert PALKA.

W kontekście powyższego gratulujemy wszystkim instruktorom - absolwentom powyższego kursu osiągniętych wyników i kompetencji oraz życzymy: powodzenia, a także jak najlepszego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w dalszym kształceniu operatorów HMS C3IS JAŚMIN.