Aktualności

Przedstawiciele i rozwiązania TELDAT na Konferencji Nauka-Przemysł-Obronność

W dniu 26.05.2015 r. wzięliśmy aktywny udział w Konferencji Nauka-Przemysł-Obronność, zorganizowanej przez Departamenty: Polityki Zbrojeniowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON. W trakcie tego ważnego przedsięwzięcia zaprezentowaliśmy (również w działaniu) rozwiązanie m.in. automatyzujące procesy pozyskiwania i rozległego dystrybuowania ważnych sensorycznych informacji na polu walki, także o najistotniejszych zagrożeniach. Jego praktycznym przykładem jest JAŚMIN-System Systemów (w skład którego wchodzą liczne specjalistyczne komponenty sprzętowe i programowe) zintegrowany z Automatycznym Sygnalizatorem Skażeń PROMETHEUS itp. To innowacyjne i kompleksowe rozwiązanie zostało najwyżej wyróżnione w trakcie MSPO 2014 i uzyskało Nagrodę Prezydenta RP. Z tego tytułu było ono okazale eksponowane w toku niniejszej konferencji oraz cieszyło się dużym zainteresowaniem jej uczestników. Rozwiązanie to istotnie zwiększa m.in. poziom oraz skalę bezpieczeństwa wojsk własnych i sojuszniczych, w tym żołnierzy oraz obiektów mobilnych. Jest efektem prac polskich inżynierów z firm: TELDAT i Pimco. Wartość tego rozwiązania, jego znaczenie oraz wspomniany szeroki zakres m.in. szybkiego pozyskiwania i dystrybuowania przezeń tak istotnych informacji były możliwe do osiągnięcia głównie dzięki modułowej budowie i zdolnościom integracyjnym (również wobec innych sensorów) platformy JAŚMIN, w tym systemów wchodzących w jej skład: HMSBMS i DSS.

Informacje uzupełniające nt. wymienionej konferencji dostępne są również pod poniższym adresem:

http://www.mon.gov.pl/