Produkty

Moduły WLAN

 

Opis

Moduły WLAN (Access Point i Bridge) są elementami HMS JAŚMIN w wersji kontenerowej lub przenośnej.

Moduł WLAN (Access Point) stosowany jest do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych WLAN (ang. Wireless Local Area Network) wg standardu IEEE 802.11. Stanowi wyposażenie punktu dostępowego, umożliwiające podłączenie urządzeń z dostępem bezprzewodowym (np.: telefonów IP bezprzewodowych i terminali komputerowych) do sieci oferujących usługi dla Użytkowników mobilnych.

Moduł WLAN (Bridge) stosowany jest do budowy bezprzewodowych przęseł radiowych wg standardu IEEE 802.11, umożliwiających łączenie na krótkich odcinkach sieci teleinformatycznych, m.in. w miejscach gdzie nie ma możliwości lub zasadności używania połączeń przewodowych.

Moduły WLAN wykonane są w technologii militarnej (o zwiększonej odporności mechaniczno-klimatycznej). Mogą one występować również jako rozwiązania autonomiczne i pracować samodzielnie.

Zdjęcia

WLAN

WLAN Access PointWLAN Bridge