Produkty

WLAN Pokładowy

Opis

WLAN Pokładowy jest elementem BMS JAŚMIN. Urządzenie to jest stosowane do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych WLAN (ang. Wireless Local Area Network) wg standardu IEEE 802.11. Stanowi wyposażenie pokładowego punktu dostępowego (Access Point), umożliwiające podłączenie urządzeń z dostępem bezprzewodowym (np.: telefonów IP bezprzewodowych i terminali taktycznych) do sieci oferujących usługi dla Użytkowników mobilnych.

WLAN Pokładowy wykonany jest w technologii militarnej (o zwiększonej odporności mechaniczno-klimatycznej). Może on występować również jako rozwiązanie autonomiczne i pracować samodzielnie.

Głównymi elementami WLAN Pokładowego są:

  • WLAN module dedicated to installation inside of the vehicles;
  • WLAN antenna dedicated to installation outside of the vehicles and integration with WLAN module in WAN Access Box.

Zdjęcia

WLAN Pokladowy