Aktualności

JAŚMIN w kolejnym międzynarodowym ćwiczeniu ALLIED SPIRIT VIII

W terminie 15.01 – 5.02.2018 r. na terenie amerykańskiego ośrodka szkoleniowego (7th Army Training Command) w Hohenfels w Niemczech, odbywało się międzynarodowe sojusznicze ćwiczenie ALLIED SPIRIT VIII, którego celem było zwiększenie interoperacyjności i gotowości sił sojuszniczych. W niniejszym przedmiocie w szerokim zakresie i z dużym powodzeniem eksploatowano platformę JAŚMIN, w tym jej: Zintegrowane Węzły Teleinformatyczne (ZWT) JAŚMIN oraz System Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji i BrygadyHMS C3IS JAŚMIN. Wymienione komponenty sprzętowe intensywnie i efektywnie wykorzystywano głównie do zabezpieczenia infrastruktury teleinformatycznej stanowisk dowodzenia, natomiast wskazane oprogramowanie zwłaszcza do zobrazowania i bieżącego wsparcia zadań taktycznych realizowanych przez wojska oraz współpracy z amerykańskim systemem CPOF (Command Post of the Future) w natowskim standardzie MIP. W niniejszym przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 4000 żołnierzy z 10 państw sojuszniczych (Albanii, Czech, Danii, Kanady, Litwy, Polski, Rumunii, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch), a ich współdziałanie było obserwowane przez zaproszonych gości, m.in.: Sekretarza Armii USA – Pana Marka Espera, Podsekretarza Stanu w MON - Pana Tomasza Szatkowskiego, Zastępcę Dowódcy Wojsk USA w Europie (USAREUR) - Gen. dyw. Timothy’ego McGuire, Dowódcę Generalnego RSZ – Gen. dyw. Jarosława Mikę oraz Dowódcę 12 Dywizji Zmechanizowanej - Gen. dyw. Rajmunda Andrzejczaka, którego podległe wojska, głównie 12 BZ ze Szczecina, z sukcesem brały aktywny udział w tym ważnym ćwiczeniu międzynarodowym. Szersze informacje na temat niniejszego przedsięwzięcia można znaleźć również w licznych poniższych publikacjach internetowych:

JAŚMIN w kolejnym międzynarodowym ćwiczeniu ALLIED SPIRIT VIII