Aktualności

Relacja z naszego udziału w ćwiczeniu BQ 16-2 w USA

BQ loga

 

TELDAT, jako jedyna polska firma, od kilkunastu lat z sukcesem systematycznie, intensywnie i szeroko podejmuje kosztowne i czasochłonne wyzwania (zwłaszcza organizacyjno-techniczne), zmierzające również do wiarygodnej weryfikacji oraz doskonalenia swoich kompetencji oraz produktów z zakresu wojskowego IT w środowisku międzynarodowym (w tym NATO i UE). Ostatnio odbyło się to w dniach 11.10 - 04.11.2016 r. w trakcie tegorocznej edycji ćwiczenia wojskowego BOLD QUEST 16-2 (Coalition Capability Demonstration and Assessment), które rozgrywano w kilkunastu miejscach na terenie USA oraz Europy i kierowano nim z centrum zdyslokowanego w stanie Georgia. Do udziału w tym przedsięwzięciu TELDAT - ponownie jako jedyna spółka krajowego przemysłu obronnego - obok swoich inżynierów desygnował Serwer Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN, który jest także jedynym tego typu polskim produktem, podobnie jak wiele innych rozwiązań wchodzących w skład Systemu Systemów JAŚMIN.

W rezultacie efektywnego wykorzystania (w tym testowania) CID JAŚMIN, w przedmiotowym ćwiczeniu (BQ), potwierdzona została wysoka jakość i dojrzałość tego rozwiązania oraz zgodność i poprawność zaimplementowanych w nim najnowszych wersji standardów komunikacyjnych i wymiany danych (w tym: ADatP-37 oraz ADatP-36). Powyższe znacząco wpłynęło na zwiększenie zdolności interoperacyjnych pomiędzy Siłami Powietrznymi, Lądowymi oraz Morskimi wojsk biorących udział w tym przedsięwzięciu.

W niniejszej edycji BQ:

 • CID JAŚMIN:
  • z powodzeniem był wykorzystywany (w tym testowany) zgodnie z główną ideą ww. przedsięwzięcia, tj. poprawy współdziałania i wymiany informacji w całej gamie możliwości koalicyjnych dla rozwiązań już wdrożonych oraz eksploatowanych na polu walki i tych, które są do tego celu opracowywane oraz doskonalone, zwłaszcza pod kątem ich interoperacyjności oraz przydatności w działaniach wojsk. Odbywało się to we współdziałaniu z jednostkami wojskowymi biorącymi rzeczywisty udział w tej dużej operacji militarnej, charakterem i zasięgiem zbliżonej do wojennej. To innowacyjne rozwiązanie pełniło w tym procesie rolę integratora istotnie podnoszącego zwłaszcza poziom: identyfikacji obiektów wojsk własnych i sojuszniczych, wymiany danych w tym zakresie między rodzajami sił zbrojnych oraz bezpieczeństwa wojsk i tym samym efektywności ich działań,
  • był owocnie poddawany m.in. testom scenariuszowym, obciążeniowym, laboratoryjnym i tzw. Live Fly (sprawdzeniom współdziałania z rzeczywistymi statkami powietrznymi), które były realizowane w ramach dwóch zasadniczych obszarów: Friendly Force Tracking (FFT) i Ground to Air Situational Awareness (G2A SA),
  • ponownie otrzymał akredytację podłączenia do sieci niejawnej tego ćwiczenia i pierwszy uzyskał operacyjność we wszystkich zakładanych obszarach ćwiczenia,
  • z sukcesem zakończył testy, podczas których współpracował z systemami sojuszniczymi, m.in.: USA FTAMS (Force Tracking Advanced Management System), USA SAS-E (Situational Awareness Service - Enhanced), USA GCCS-J (Global Command & Control System – Joint), BOSS (Battlefield Operational Support System), DNK CSI (Combat System Interface), ITA CIDS (Combat Identification Server) oraz ITA BFT (Blue Force Tracking),
  • pośredniczył w wymianie danych pomiędzy wojskami lądowymi a powietrznymi, m.in. samolotami i/lub ich symulatorami: A-10C, B-1B, F-15E, F-16CM, F/A-18 (F/A-18C/D i F/A-18F), głównie w zakresie: pozyskiwania rzeczywistych danych o położeniu jednostek, optymalizacji ilości wymienianych informacji, wizualizacji bieżącej sytuacji i gotowości operacyjnej serwera CID JAŚMIN oraz śledzenia pozycji wymienionych obiektów,
  • przeszedł również pozytywnie wszystkie zaplanowane i bardziej zaawansowane w odniesieniu do ubiegłych lat zestawy testów, dedykowane dla tej klasy rozwiązań, np. z wykorzystaniem standardów: NFFI, FFI-MTF, VMF i Link 16,
  • dokonał wizualizacji komunikatów, pochodzących ze zobrazowania sytuacji morskiej (RMP), dotyczących położenia okrętów nawodnych i podwodnych;
 • nasi inżynierowie uczestniczyli także w konferencjach oraz spotkaniach technicznych, dotyczących perspektyw tego ćwiczenia i rozwoju standardów interoperacyjności, w tym również obszaru DACAS (Digitally Aided Close Air Support), realizowanego w Fort Steward, gdzie poddawano testom różne zestawy JTAC (Joint Terminal Attack Controller), co wraz z praktycznym omawianym udziałem w BQ po raz kolejny pozwoliło m.in. na doskonalenie ich specjalistycznych umiejętności oraz zdobywanie unikalnego doświadczenia, niezbędnego zwłaszcza w tworzeniu i rozwijaniu najwyższej klasy niezawodnych rozwiązań w dziedzinie C4ISR.

W świetle powyższego, słowa najwyższego uznania i podziękowania kierujemy pod adresem Naszych Kolegów Inżynierów, którzy bezpośrednio przygotowywali i realizowali od strony przemysłowo-technicznej nasz narodowy udział w tym przedsięwzięciu, wzorowo reprezentowali w jego trakcie Nasz Kraj oraz Polski Przemysł Obronny itp.