Aktualności

Kolejne międzynarodowe potwierdzenie wartości i znaczenia szerokiej gamy rozwiązań JAŚMIN

W dniach 10-13.03.2015 r. wzięliśmy aktywny udział w końcowej konferencji planistycznej do ćwiczenia interoperacyjności NATO CWIX 2015 – największego tego typu przedsięwzięcia w Sojuszu Północnoatlantyckim, którego tegoroczna edycja odbędzie się w czerwcu br. Z uwagi głównie na gotowość do działania, dojrzałość, kompleksowość, zdolności integracyjne i niespotykane funkcjonalności naszych systemów, kolejny raz ich duża ilość (bez wątpienia największa, chociażby z polskich rozwiązań) będzie w szerokim zakresie (na pewno dużo szerszym w odniesieniu np. do krajowych produktów) wykorzystywana w tym ćwiczeniu i poddana testom, również ponownie w warunkach mobilnych, co także jest podobnym wyjątkiem przyjętym wobec BMS JAŚMIN (w tym będącego w jego wyposażeniu Systemu Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN).

CWIX 2015