Aktualności

Następna faza współpracy z Raytheon

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż TELDAT z sukcesem zrealizował kolejny ważny etap współpracy z Raytheon. Jest nim opracowanie i wykonanie prototypów zaawansowanych technologicznie militarnych routerów dla nowej generacji systemu Patriot.

Ostateczna akceptacja powyższej fazy współdziałania biznesowo-technicznego TELDAT z Raytheon odbyła się w ramach realizacji długotrwałych, ściśle określonych procedur Critical Design Review, wykonywanych m.in. z udziałem dużej ilości specjalistów z USA. Potwierdziła ona, że wymienione urządzenia militarne są najwyższej jakości i spełniają wysokie wymagania stawiane nam przez wskazanego Partnera Amerykańskiego. Realnie otworzyła także TELDAT drogę do jeszcze szerszej współpracy z Raytheon i dalszego zacieśniania współdziałania gospodarczego między Polską a USA. Potwierdziła również m.in. najwyższe zdolności i kompetencje naszej firmy do realizacji specjalistycznych zadań w zakresie wojskowego IT.

Potwierdzeniem niniejszych informacji jest m.in. publikacja zamieszczona pod adresem:

http://raytheon.mediaroom.com/ -> pobierz informację

Tłumaczenie wskazanego dokumentu zamieszczone jest poniżej: