Produkty

Czytniki kart dostępu

 

Opis

Czytniki kart dostępu zapewniają kontrolowany dostęp do systemu tylko uprawnionym Użytkownikom, głównie poprzez realizację podpisu elektronicznego w technologii Infrastruktury Klucza Publicznego (ang. PKI - Public Key Infrastructure). Pracują one zgodnie ze standardami PC/SC i ISO 7816. Przeznaczone są do obsługi mikroprocesorowych kart kryptograficznych.

Czytniki kart dostępu, w zależności od ich przeznaczenia, dostępne są w przykładowych wersjach wykonań:

  • ragedyzowane - są elementami Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, przeznaczone do współpracy z mobilnymi (polowymi) urządzeniami teleinformatycznymi, np. terminalami taktycznymi i serwerami. Czytniki w tej wersji wykonane są w technologii militarnej (o zwiększonej odporności mechaniczno-klimatycznej);
  • stacjonarne (zewnętrzne / wewnętrzne) - są elementami ZWT KTSA, przeznaczonymi do współpracy ze stacjonarnymi urządzeniami teleinformatycznymi, np. stanowiskami komputerowymi i serwerami.

Wszystkie wskazane wykonania czytników kart dostępu mogą występować również jako rozwiązania autonomiczne i pracować samodzielnie.

Zdjęcia

Czytnik kart zewnętrzny ragedyzowanyCzytnik kart zewnętrznyCzytnik kart wewnętrzny