Produkty

Brama UKF/KF

 

Opis

Brama UKF/KF jest elementem Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN. Urządzenie to stanowi bramę pomiędzy systemem Voice over IP a systemem łączności radiowej dla głosu oraz bramę IP dla przesyłania danych. Umożliwia realizację połączeń głosowych z Terminali VoIP oraz przesyłanie danych IP z wykorzystaniem radiostacji UKF i KF. Brama dedykowana jest głównie dla wszelkich pojazdów, jednostek pływających i obiektów latających, a także może być wykorzystywana na stacjonarnych i stacjonarno-polowych stanowiskach oraz punktach dowodzenia.

Brama UKF/KF wykonana jest w technologii militarnej (o zwiększonej odporności mechaniczno-klimatycznej). Może ona występować również jako rozwiązanie autonomiczne i pracować samodzielnie.

Głównymi elementami Bramy UKF/KF są:

  • Moduł routera radiowego:
    • Brama UKF/KF,
    • Serwer zarządzania VoIP;
  • Moduł bramy GVoIP.

Zdjęcia

Brama UKF/KF