Produkty

Terminal VoIP

 

Opis

Terminal VoIP jest element Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN. Urządzenie to zapewnia komunikację wewnątrzpokładową wraz z wizualizacją stanu połączeń poszczególnych terminali. Umożliwia on w tym zakresie przeprowadzanie rozmów pomiędzy różnymi systemami komunikacyjnymi z wykorzystaniem technologii Voice over IP. Terminal dedykowany jest głównie dla wszelkich pojazdów, jednostek pływających i obiektów latających, a także może być wykorzystywany na stacjonarnych i stacjonarno-polowych stanowiskach oraz punktach dowodzenia.

Terminal VoIP wykonany jest w technologii militarnej (o zwiększonej odporności mechaniczno-klimatycznej). Może on występować również jako rozwiązanie autonomiczne i pracować samodzielnie.

Głównymi elementami Terminala VoIP są:

  • Moduł routerowy;
  • Moduł bramy VoIP/Audio.

Zdjęcia

Terminal VoIP