Aktualności

SZK JAŚMIN w zainteresowaniu organizatorów systemu zarządzania kryzysowego

Jak już wstępnie sygnalizowaliśmy w dniu 24 lutego br. w siedzibie TELDAT gościliśmy liczną grupę przedstawicieli najważniejszych instytucji państwowych, samorządowych oraz uczelni wyższych partycypujących w organizacji i doskonaleniu funkcjonowania krajowego systemu zarządzania kryzysowego. Z inicjatywy tych podmiotów z powodzeniem zrealizowaliśmy wielogodzinną prezentację głównie praktycznego działania Systemu Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN (SZK JAŚMIN), w tym w warunkach mobilnych. Przedsięwzięcie to przygotowaliśmy i wykonaliśmy we współpracy zwłaszcza z: Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB), Dowództwem WOT, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojskową Akademią Techniczną (WAT), Akademią Sztuki Wojennej (ASzWoj) oraz Akademią Kaliską. Wykorzystano w nim m.in. pojazdy i członków grup poszukiwawczych Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.

SZK JAŚMIN od dłuższego czasu zwracał uwagę wielu ważnych instytucji oraz gremiów uczestniczących w organizacji i funkcjonowaniu narodowego systemu zarządzania kryzysowego. Głównie z ich inicjatywy był m.in. wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, np. wyróżnieniem MON oraz nagrodami: Defender, Air Fair i GRAND PRIX, która jest najnowszą nobilitacją przyznaną ww. systemowi w Ogólnopolskim Konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa 2021.