Aktualności

HMS C3IS JAŚMIN niezawodny w Zintegrowanym Treningu Systemowym BARBAKAN-21

W ostatnich dniach listopada br. pod kierownictwem Pana Gen. dyw. Stanisława Czosnka, dowódcy Centrum Operacji Lądowych – Dowódcy Komponentu Lądowego odbył się Zintegrowany Trening Systemowy z jednostkami Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz współdziałającymi dowództwami poziomu taktycznego.

Uczestnicy przedsięwzięć szkoleniowych BARBAKAN-21 w asyście przedstawicieli Zakładu Teleinformatyki Instytutu Działań Informacyjnych Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej oraz TELDAT doskonalili umiejętności użytkowania HMS C3IS JAŚMIN, który po raz kolejny niezawodnie spełniał swoje zadania, m.in. w zakresie wymiany informacji, bieżącego zobrazowania sytuacji operacyjnej oraz planowania i koordynacji działań.

HMS C3IS JAŚMIN jest jedynym polskim, kompleksowym, sieciocentrycznym i działającym rozlegle Wielodomenowym Zautomatyzowanym Systemem Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego od lat szeroko wykorzystywanym przez SZ RP. Rozwiązanie to pracuje także w warunkach mobilnych z wykorzystaniem środków radiowych i jest dedykowane zwłaszcza do zastosowania na stanowiskach/punktach dowodzenia korpusów, dywizji, brygad, pułków, batalionów i ich pododdziałów (również np. w pojazdach: dowódczych i bojowych).

Informacje o BARBAKAN-21 są zawarte m.in. w publikacji medialnej: https://colad-dkl.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/zintegrowany-trening-systemowy-barbakan-21iv/