Aktualności

Kolejne Węzły Teleinformatyczne niedługo trafią do SZ RP

Odbędzie to się w wyniku finalizacji kolejnych dostaw tego innowacyjnego i kilkukrotnie już nagrodzonego Sprzętu Wojskowego. Jest to nowe SpW, którego pierwsze egzemplarze trafiły do Naszego Wojska w 2019 i następne w 2020 roku. Tradycyjnie realizowane są one – podobnie jak przez 25 lat TELDAT wykonywał wszystkie dotychczas zawarte kontrakty krajowe i zagraniczne – w pełni zgodnie z harmonogramem i wymaganiami Zamawiającego - polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej.

To SpW zaraz po jego powstaniu i w kolejnych dwóch latach otrzymało wysokie oceny różnych ważnych gremiów i środowisk, których efektem były m.in.:

  • nagroda DEFENDER, przyznana w 2019 roku przez Radę Programową tej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (składającą się z prominentnych przedstawicieli: Prezydenta i Premiera RP, MON (w tym PUiM) i SZ RP, MSZ, MNiSW, ŻW, ABW, SG, Policji i PSP), która także doceniła: wyjątkowo duży zbiór równie innowacyjnych produktów sprzętowych i programowych wchodzących w skład ww. wyrobów wojskowych oraz ich istotne znaczenie dla narodowego oraz sojuszniczego systemu dowodzenia i łączności;
  • najwyższa nagroda Grand Prix w kategorii „INNOWACYJNY PRODUKT”, otrzymana w 2020 roku w trakcie finału ogólnopolskiego konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2020, odbywającego się w Inspektoracie Wsparcia SZ RP, m.in. pod honorowym patronatem Szefa BBN i z udziałem przedstawicieli SZ RP;
  • miano rozwiązania najbardziej potrzebnego dla wojska, co było efektem sondy zrealizowanej w 2021 roku przez „portal-mundurowy.pl” w kategorii Innowacje-Wdrożenia-Bezpieczeństwo-Obronność. W ramach tego przedsięwzięcia za WTi opowiedziała się zdecydowana większość z 88 tysięcy głosujących, którzy wybrali to SpW spośród kilkudziesięciu produktów dedykowanych dla bezpieczeństwa i obronności.

W kontekście powyższego ważnym jest, że omawiane nowej generacji WTi powstały na bazie bogatego i unikalnego doświadczenia TELDAT, zdobytego (także za granicą, w tym na wielu teatrach działań wojskowych), m.in. w trakcie: długoletniej eksploatacji i rozwoju Węzłów Teleinformatycznych JAŚMIN (również przeznaczonych dla żołnierza i pojazdów) oraz realizacji szkoleń ich obsług, administratorów i remontowców. Warto przy tym wspomnieć, że rozwiązania te przez wiele lat również uzyskiwały wysokie oceny w kraju i za granicą oraz były wielokroć wyróżniane i nagradzane, w tym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako najbardziej zaawansowane wyroby techniki wojskowej.