Aktualności

TELDAT #GaszynChallenge

TELDAT podjął wyzwanie otrzymane od Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych BELMA S.A. i z przyjemnością przyłączył się do akcji #GaszynChallenge. W przedsięwzięciu tym udział wzięła cała Kadra naszej spółki, także ta licznie wykonująca zadania poza siedzibą firmy bądź przebywająca na urlopach. Za ten piękny gest serdecznie dziękujemy naszym Koleżankom i Kolegom.

Niniejszą akcją wspieramy małą Celinkę z Szubina, chorującą na SMA (https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengecalinka). Jednocześnie zachęcamy do dołączenia się do #GaszynChallenge i nominujemy w tym zakresie spółkę ZAMET-GŁOWNO.