Aktualności

Pomyślna i terminowa dostawa WTi

Zakończyliśmy ją w dniu 28.11.2019 r. tegorocznym dostarczeniem do SZ RP: 10 Węzłów Teleinformatycznych (WTi, które zostały w br. m.in. uhonorowane DEFENDERem) oraz 2 Zestawów Urządzeń Szkolno-Treningowych Węzłów Teleinformatycznych wraz z ich pomyślną instalacją w laboratoriach WAT (te złożone przedsięwzięcia wykonywaliśmy w ramach Umowy nr IU/66/V-18/ZO/NZO/DOS/Z/2015/420 w stosunkowo krótkim czasie). Ponownie zrealizowaliśmy to – tak jak dostawy innego SpW z zakresu wojskowego ICT – zgodnie z wszystkimi wymaganiami taktyczno-technicznymi i w wyznaczonym terminie. W składzie ww. Węzłów Teleinformatycznych przekazaliśmy Naszym Siłom Zbrojnym łącznie ponad 900 zasadniczych komponentów sprzętowych i programowych, dla których opracowano obszerną dokumentację techniczną zawierającą ponad 4000 stron. Tylko w akredytowanych laboratoriach zrealizowaliśmy też ponad 600 badań i testów (funkcjonalnych, środowiskowych, wydajnościowych i bezpieczeństwa) tych rozwiązań techniki wojskowej oraz przeszkoliliśmy już 50 przedstawicieli WP (przyznając im m.in. uprawnienia instruktora) z zakresu zarządzania, konfiguracji, monitoringu i obsługi tego SpW. Finalizacji wskazanych dostaw towarzyszyło również utworzenie i uroczyste otwarcie w Wojskowej Akademii Technicznej w dniu 26.11 br. dwóch laboratoriów szkolno-treningowych WTi w wersjach kontenerowej (aparatowni) i przenośnej. W jednym z nich zainstalowano też Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego HMS C3IS JAŚMIN, który jest szeroko wykorzystywany w SZ RP i skutecznie zapewnia m.in. interoperacyjność sojuszniczą.

Sprawna realizacja powyższego nie byłaby możliwa - co podkreślamy z całą mocą - bez fachowego, efektywnego i skutecznego współdziałania w przedmiotowej sprawie głównie ze strony Zamawiającego - MON, szczególnie Inspektoratu Uzbrojenia, WCNJiK oraz podległych mu właściwych RPW, przedstawicieli SG WP - zwłaszcza Organizatora Systemów Funkcjonalnych - P6 SG WP, DG RSZ - głównie Gestora tego SpW - ZWDiŁ IRSZ DG RSZ, IWspSZ - szczególnie Szefostwa Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej, SKW, NCBC oraz Użytkowników WTi - Żołnierzy WP.

W związku z powyższym przekazujemy podziękowania, wyrazy uznania i szacunku Kierownictwom oraz Osobom Funkcyjnym ww. instytucji i jednostek wojskowych bardzo zaangażowanym w tworzenie skutecznych oraz merytorycznych warunków do sprawnej realizacji niniejszych wysoce złożonych oraz niełatwych zadań, w tym Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego Grupy Testującej WTi oraz pozostałym jej Członkom - Przedstawicielom wymienionych struktur Resortu ON i SZ RP.

Szczególne podziękowania, wyrazy uznania i szacunku przekazujemy tą drogą Specjalistom TELDAT, bez których wyjątkowego, fachowego i twórczego zaangażowania oraz działania nie byłoby możliwe zrealizowanie tego ważnego i w dużej mierze niezwykłego zadania, zwłaszcza w tak krótkim czasie. Podobne słowa wdzięczności artykułujemy też do Bliskich ww. Pracowników naszej spółki, bez których wyrozumiałości i cierpliwości nie byłoby możliwe osiągnięcie tego sukcesu.