Aktualności

SWD C3IS JAŚMIN akredytowany przez NATO

Szeroko eksploatowany w naszym wojsku System Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN HMS C3IS JAŚMIN (Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Komponentu Wojskowego, Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku) został umieszczony na NATO-wskiej liście AFPL (Approved Fielded Product List), ponieważ potwierdził gotowość do: zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa, interoperacyjności oraz właściwej pracy w militarnych niejawnych sieciach teleinformatycznych i tym samym skutecznego oraz bezpiecznego wykorzystania w ramach działań sojuszniczych. Odbyło to się w trakcie badań realizowanych w lutym i marcu 2019 r. przez NATO Communications and Information Agency (NCI Agency), głównie w zakresie:

  • kompatybilności i poprawnego funkcjonowania w sieci sojuszniczej o wysokiej klauzuli niejawności;
  • interoperacyjności z systemami NATO FAS (Functional Area Systems);
  • cyberbezpieczeństwa.

Powyższe jest kolejną b.ważną rekomendacją uzyskaną przez SWD C3IS JAŚMIN. Wcześniejsze z nich były też wyjątkowe i sygnowane m.in. przez uprawnionych przedstawicieli: MON, Sił Zbrojnych RP, również NATO oraz ASzWoj (wcześniej AON). Rozwiązanie to - też jako jedyne tego typu - było także wielokroć wyróżniane/nagradzane, w tym przez: Prezydenta RP, resort ON oraz Radę Programową Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach (składającą się z prominentnych reprezentantów: Prezydenta i Premiera RP, MON i SZ RP, BBN, ABW, ŻW, SG i SP). Ostatnią z tych nagród był DEFENDER przyznany temu kompleksowemu SpW w 2018 roku.

SWD C3IS JAŚMIN akredytowany przez NATO