Aktualności

Nasza świąteczna - jubileuszowa uroczystość

W dniu wczorajszym tradycyjnie odbyła się wigilijno-świąteczno-noworoczna uroczystość Społeczności TELDAT. Było to dla nas wyjątkowe spotkanie, podsumowywało bowiem jednocześnie rok, w którym nasza firma obchodziła dwudziestolecie działalności (co miało miejsce w maju 2017 r.). Podczas tego podniosłego i uroczystego przedsięwzięcia panowała wyjątkowa, wigilijno-noworoczna atmosfera, której towarzyszyły świąteczne życzenia, upominki, serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania dla Załogi TELDAT za wieloletnie zaangażowanie oraz efektywną i rzetelną pracę, zwłaszcza w obszarze obronności narodowej i sojuszniczej.