Aktualności

TELDAT członkiem narodowego Konsorcjum BMS

Powołane zostało narodowe Konsorcjum BMS, w którego skład wchodzi m.in. TELDAT z BMS JAŚMIN.

Potwierdza to także duża ilość doniesień medialnych, np.:

 

http://asseco.com/pl/ -> pobierz artykuł

http://gpwmedia.pl/ -> pobierz artykuł

http://altair.com.pl/ -> pobierz artykuł

http://dziennikzbrojny.pl/ -> pobierz artykuł

http://www.computerworld.pl/ -> pobierz artykuł

http://qbusiness.pl/ -> pobierz artykuł

 

W naszej ocenie Konsorcjum BMS jest jedynym Oferentem proponującym realnie istniejące i wpisujące się w potrzeby naszych Sił Zbrojnych rozwiązanie, które już w 2010 roku jako jedyne pozytywnie przeszło wszystkie sprawdzenia realizowane przez MON, w tym Jego Pion Uzbrojenia i Modernizacji. W kontekście tego podkreślenia wymaga również fakt, że BMS JAŚMIN od wielu lat jako jedyny był poddawany sprawdzeniom mobilnym, także w trakcie największych, ważnych i uznanych ćwiczeń wojskowych, np.: Combined Endeavor, NATO CWID i NATO CWIX, w tym niejednokrotnie przesyłając na bardzo duże odległości (nawet tysięcy kilometrów) głos, dane i obraz, m.in. prezentujące zobrazowanie sytuacji operacyjnej.