Projekty

Tytuł Projektu: System wspomagania decyzji ewakuacji medycznej oparty na monitorowaniu parametrów życiowych żołnierza i rozszerzonej świadomości sytuacyjnej.

Cel Projektu: Opracowanie i wykonanie teleinformatycznego systemu wspomagania decyzji ewakuacji medycznej, opartego na integracji monitoringu parametrów życiowych żołnierza z systemem zabezpieczenia medycznego oraz z systemem zarządzania walką szczebla taktycznego.

Planowane efekty: Opracowana w ramach Projektu technologia umożliwi indywidualny pomiar i rejestrację podstawowych funkcji życiowych oraz analizę i zobrazowanie danych.

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 5 688 500,00 PLN

Wartość Projektu: 6 953 022,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu  „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa”

Informacje o projekcie zgodne z wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów