Projekty

Tytuł Projektu: Technologie optyczne kryptologii kwantowej do ochrony danych w sieciach teleinformatycznych.

Cel Projektu: Opracowanie nowoczesnych technologii optycznej kryptologii kwantowej do ochrony wymiany danych w sieciach teleinformatycznych, służących bezpieczeństwu i obronności państwa.

Planowane efekty: Opracowany na IX PGT prototyp modularnych układów kwantowej kryptografii optycznej przeznaczony do zastosowań specjalnych i wojskowych oraz ogólnych w zakresie ochrony danych w sieciach teleinformatycznych.

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 21 206 815,00 PLN

Wartość Projektu: 21 206 815,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu  „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa”

Informacje o projekcie zgodne z wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów