Projekty

Tytuł Projektu: Bezprzewodowy integrator przyszłościowych sieci i systemów łączności współczesnego pola walki (tj. HMS JAŚMIN) gwarantujący bezpieczny przesył danych w strukturach MON.

Cel Projektu: Opracowanie i wykonanie bezprzewodowego integratora 4G/5G Systemu Zarządzania Walką Poziomu Operacyjno-Taktycznego (HMS JAŚMIN), jako rozszerzenia funkcjonalności gwarantującej bezpieczną transmisję danych z wykorzystaniem modułu szyfrującego klasy IPKrypto lub TCE 621 IP.

Planowane efekty: Rozbudowa podsystemu łączności szczebla taktycznego o nowoczesne rozwiązania w postaci integratora 4G/5G gwarantującego korzyści w obszarach:
- niezawodności: zwiększenie dostępności bazującej na technologii 4G/5G;
- bezpieczeństwa: zwiększenie poufności przez zastosowanie modułu szyfrującego;
- elastyczności: krótszy czas relokacji systemu dowodzenia wojskami.

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 10 487 202,00 PLN

Wartość Projektu: 12 666 815,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu  „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa”

Informacje o projekcie zgodne z wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów