Aktualności

W 2022 r. też wzorowo zrealizowaliśmy kontrakty

Dotyczyły one ważnych i wysoce specjalistycznych projektów, produktów oraz usług z zakresu wojskowego ICT. Ponownie wykonaliśmy je bez uwag Zamawiających i przed terminem, pomimo niekorzystnych zjawisk (głównie w aspekcie kooperacyjno-zaopatrzeniowym) jakie spowodowały pandemia i wojna w Ukrainie. Kolejny raz przysporzyliśmy w ten sposób wymiernych korzyści w skali narodowej oraz sojuszniczej, także dla Skarbu Naszego Państwa.

W kontekście powyższego, słowa najwyższego szacunku, uznania i podziękowania adresujemy zwłaszcza pod adresem Naszych Specjalistów, którzy bezpośrednio przygotowywali i realizowali niniejsze kontrakty i/lub ich tegoroczne etapy oraz kolejny raz w trakcie tych złożonych działań wzorowo reprezentowali Polskę oraz Krajowy Przemysł Obronny.