Aktualności

Podsumowanie naszego 5-ego udziału w ćwiczeniu Bold Quest 18-2 w USA

Bold Quest 2018


Ostatnio kolejny raz wzięliśmy owocny udział w dużym międzynarodowym ćwiczeniu wojskowym rozgrywanym w USA i Europie. Nasze wysiłki i osiągnięte rezultaty w tym zakresie bardzo trafnie ujmuje publikacja zamieszczona pod poniższym adresem:

https://www.defence24.pl/kolejne-polskie-sukcesy-w-zakresie-wojskowego-it-w-srodowisku-miedzynarodowym

W świetle powyższego, słowa najwyższego uznania i podziękowania kierujemy pod adresem Naszych Koleżanek i Kolegów Inżynierów, którzy bezpośrednio przygotowywali i realizowali od strony przemysłowo-technicznej nasz narodowy udział w tym przedsięwzięciu, a także kolejny raz wzorowo reprezentowali w jego trakcie Polskę oraz Krajowy Przemysł Obronny.