Aktualności

Nasze innowacyjne rozwiązania na międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez I3TO

Na zaproszenie I3TO MON (Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych), w dniach 11-12.01.2017 r. w szerokim zakresie prezentowaliśmy nasze kompleksowe, w pełni zunifikowane i nadal jedyne narodowe rozwiązania w zakresie wsparcia dowodzenia, działania wojsk i łączności, w tym wchodzący w ich skład najnowszy produkt - System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego (przeznaczony m.in. dla TZKOP - Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego) wraz z systemem szkolenia w środowisku wirtualnym, zwany w skrócie JFSS JAŚMIN. Miało to miejsce podczas międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Wykorzystania innowacyjnych technologii dla zwiększenia zdolności operacyjnych do prowadzenia działań w terenie górzystym”, w trakcie której inżynierowie TELDAT występowali (realizowali wspomniany pokaz praktyczny) wspólnie z przedstawicielami Naszego Partnera - Spółki CMGI. W ramach przedmiotowej demonstracji zaprezentowaliśmy również nowoczesne i aktywizujące możliwości dydaktyczne JFSS JAŚMIN, które umożliwiał głównie sferyczny system multimedialny zapewniający szerokie zdolności szkoleniowe, dedykowane praktycznie dla każdego rodzaju sił zbrojnych.

Powyższe dokumentują i obrazują m.in.: poniższa publikacja medialna zrealizowana przez TVP oraz zamieszczone następnie zdjęcia:

https://www.youtube.com/watch?v=QsrEuIgvRfI&feature=youtu.be&t=7m7s

film