Aktualności

Nasza kolejna dostawa eksportowa

Ponownie wzorowo wykonaliśmy dostawę wysoce specjalistycznych i wysokowydajnych komponentów teleinformatycznych specjalnie zaprojektowanych oraz produkowanych dla nowej generacji systemu Patriot. Cieszy nas, że kolejny raz odbyło się to tradycyjnie przed terminem określonym w umowie oraz bez jakichkolwiek uwag ze strony Zamawiającego i Odbiorcy tych rozwiązań - amerykańskiej korporacji Raytheon.
W kontekście powyższego istotnym jest, że wymienione komponenty teleinformatyczne wywodzą się z rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych platformy JAŚMIN – flagowego zbioru wzajemnie spójnych produktów TELDAT. Powierzenie ich opracowania i dużej produkcji naszej spółce było poprzedzone ponad trzema latami wnikliwego i aktywnego poszukiwania przez stronę amerykańską wykonawcy tych wyrobów w polskim przemyśle obronnym z zakresu wojskowego IT. W rezultacie tego procesu nasz podmiot gospodarczy został jako jedyny wybrany do seryjnego wytwarzania tych wysokospecjalistycznych wyrobów. Ważnym jest, iż odbyło się to także w wyniku wskazanego długotrwałego pozytywnego sprawdzenia kompetencji oraz badań rozwiązań JAŚMINA, które – za zgodą właściwych instytucji RP – wykonywane były również ponad rok w wyspecjalizowanych laboratoriach badawczych USA (w tym w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego).