Aktualności

Wysiłki TELDAT zmierzające m.in. do ciągłej weryfikacji i rozwoju produktów

Z satysfakcją informujemy, iż od kilkunastu lat TELDAT systematycznie, z dużym sukcesem, zdecydowanie najdłużej, najliczniej oraz najszerzej w polskim przemyśle obronnym podejmuje ogromne wyzwania i wysiłki zmierzające m.in. do wiarygodnej weryfikacji swoich kompetencji oraz produktów z zakresu wsparcia dowodzenia i łączności także w trakcie najważniejszych międzynarodowych przedsięwzięć wojskowych. Najistotniejsze z nich to:

  • badania i testy wykonywane w natowskich, europejskich i amerykańskich laboratoriach badawczych, w tym w: ramach Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP (Multilateral Interoperability Programme), Agencji NC3A (aktualnie NCI Agency), Centrum Technologii Informatycznych i Elektroniki niemieckich Sił Zbrojnych w Greding, francuskim ośrodku C.E.L.A.R. (Centre Electronique de l'ARmement), a także laboratoriach amerykańskiego koncernu Raytheon;
  • coroczne edycje ćwiczeń międzynarodowych (m.in.: NATO CWID, NATO CWIX, Combined Endeavor i Bold Quest). W trakcie tych przedsięwzięć w wielu przypadkach nasze rozwiązania występowały jako jedyne polskie i referencyjne dla systemów armii innych państw. Wysiłki te od blisko 20-lat również systematycznie i licznie były poprzedzone i na bieżąco uzupełniane: ogromną ilością badań i testów realizowanych w warunkach krajowych (w tym w: akredytowanych laboratoriach badawczych oraz w trakcie ogromnej ilości ćwiczeń i warsztatów), a także owocną eksploatacją dużej ilości naszych rozwiązań w SZ RP (w tym na wielu teatrach działań wojskowych, również aktualnych).

Powyższe w dużej mierze było i jest również źródłem: systematycznego, dynamicznego i efektywnego rozwoju naszych wysoce specjalistycznych zdolności oraz produktów, tworzenia nowych wyrobów i w konsekwencji sytuowania Polski w tej dziedzinie na znaczącej pozycji m.in. wśród sojuszników. Rezultatem tego było np. powstanie nowej jakości w zakresie wojskowego IT-Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN – innowacyjnego i unikalnego Systemu Systemów w zakresie wsparcia dowodzenia i łączności, w którego skład wchodzą liczne specjalistyczne: systemy, podsystemy, urządzenia i oprogramowania.

Tylko do 8 października br. liczna grupa naszych inżynierów i szeroka gama rozwiązań JAŚMINA z sukcesem wzięły aktywny i szeroki udział w dwóch ważnych i długotrwałych międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych, do których przygotowania organizacyjno-proceduralne i techniczne trwały praktycznie przez pozostałe miesiące danego roku i wymagały również udziału w wielu międzynarodowych konferencjach poświęconych tym przedsięwzięciom. Pierwszym z nich było NATO CWIX 2015 (NATO Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise – największe ćwiczenie interoperacyjności organizowane przez Sojusz Północnoatlantycki), o czym informowaliśmy na naszej www w czerwcu br. Natomiast drugim było ćwiczenie BOLD QUEST 15.2, w którym ponownie dużym nakładem sił i środków wzięliśmy udział jako jedyna polska firma. Również nadmienialiśmy o tym na naszej stronie internetowej na początku bm.

Omawiany dorobek i niebywały wysiłek TELDAT w przedmiotowym zakresie przyczyniły się również do: uzyskania nienotowanych dotychczas rezultatów w zakresie rozwoju narodowych oraz międzynarodowych systemów wsparcia dowodzenia i działania wojsk (również w skali sojuszniczej, w tym partnerstwa dla pokoju) oraz tym samym rozsławiania w świecie Polski, Naszych Sił Zbrojnych oraz Polskiej Marki. To będziemy też czynić jeszcze w br. na kolejnych dwóch ćwiczeniach międzynarodowych rozgrywanych w Europie z udziałem armii Sojuszu Północnoatlantyckiego, na które ich organizatorzy zaprosili TELDAT, również ponownie jako jedyną polską firmę. W jednym z nich, na zamówienie organizatora tego przedsięwzięcia, nasi inżynierowie będą występować m.in. w roli ekspertów, a rozwiązania JAŚMINA (w tym wspomniane już oprogramowanie wsparcia dowodzenia SWD C3IS JAŚMIN, jedyne tego typu zwłaszcza polskie oprogramowanie) mają ponownie głównie: integrować systemy innych krajów i być produktami odniesienia.