Aktualności

JAŚMIN od dawna służy również międzynarodowemu bezpieczeństwu i pokojowi

Od wielu lat nasze produkty – specjalistyczne rozwiązania sprzętowe i programowe JAŚMINA są w dużej ilości i wyjątkowo szerokim zakresie z powodzeniem wykorzystywane także w służbie dla międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju oraz zacieśniania współpracy i zwiększenia interoperacyjności sojuszniczej. Proces ten był i jest realizowany głównie w ramach wielu:

  • misji ONZ, NATO oraz UE i tylko aktualnie ma miejsce w krajach: Europy, Azji i Afryki. Jednym z przykładów tego typu owocnej służby naszych rozwiązań jest np. PKW ORLIK, wchodzący w skład wydzielonych Sił Sojuszniczych NATO, które strzegą przestrzeni powietrznej: Estonii, Litwy i Łotwy. Potwierdza to m.in.: publikacja zamieszczona ostatnio pod niniejszym odnośnikiem http://www.4rwt.wp.mil.pl/ oraz poniższe fotografie:

 

  • międzynarodowych programów i ćwiczeń organizowanych zwłaszcza przez NATO i Siły Zbrojne USA w Europie i Ameryce Północnej. Do najważniejszych z nich należą: Wielostronny Program Interoperacyjności (Multilateral Interoperability Programme) oraz ćwiczenia zagraniczne pk.: Bold Quest, CWID, CWIX oraz Combined Endeavor. W pierwszych dwóch wymienionych przedsięwzięciach wojskowych rozwiązania sprzętowe i programowe TELDAT były owocnie wykorzystywane (w tym badane i testowane) jako jedyne polskie produkty z dziedziny wsparcia dowodzenia i łączności. W pozostałych z nich były eksploatowane (w tym sprawdzane) w najszerszym zakresie i w największej ilości edycji tych przedsięwzięć. Najbliższym tego typu ważnym międzynarodowym wydarzeniem, w którym szeroka gama rozwiązań JAŚMINA ponownie weźmie udział, jest m.in. ćwiczenie CWIX 2015, rozgrywane w czerwcu br. W styczniu 2015 r. nasi inżynierowie przebywali w Turcji, gdzie wzięli aktywny udział w kolejnej konferencji planistycznej do tego przedsięwzięcia.