Aktualności

Potwierdzenie pełnych zdolności TELDAT także w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego

Są nimi kolejne Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego I Stopnia, zaprezentowane poniżej. Uzyskaliśmy je w efekcie pozytywnego przejścia przez naszą spółkę wielomiesięcznego, wyjątkowo rozległego i wielokierunkowego procesu sprawdzającego prowadzonego przez ABW.

Osiągnięcie tych wysokich, szerokich oraz ważnych uprawnień (nie posiada ich m.in. wiele państwowych instytucji i przedsiębiorstw sektora obronnego) było możliwe dzięki zwłaszcza profesjonalizmowi i wyjątkowemu zaangażowaniu Stanu Osobowego TELDAT, a także właściwemu specjalistycznemu oprzyrządowaniu, zabezpieczeniu administracyjno-organizacyjnemu i logistycznemu naszej firmy, głównie jej Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych (DOIN).

Osobom Funkcyjnym TELDAT biorącym udział w tym procesie gratulujemy, dziękujemy i przekazujemy wyrazy szacunku. Szczególnie czynimy to wobec Kierownictwa i pozostałej Kadry DOIN.