Aktualności

Kolejna nagroda przyznana przez MON za rozwój innowacyjnych technologii obronnych

Tym razem otrzymał ją projekt innowacyjnego Systemu Bezprzewodowego Zarządzania Sterowanymi Przeciwpancerno-Przeciwtransportowymi Ładunkami Wybuchowymi, autorstwa TELDAT, który realizuje go we współpracy z Bydgoskimi Zakładami Elektromechanicznymi BELMA. Odbyło się to 24.04.2018 r. podczas uroczystej Gali Finałowej IV edycji konkursuInnowacje dla Sił Zbrojnych RP”, do którego  zgłoszono wyjątkowo dużą liczbę projektów (około 100). Wyróżnienie to jest kolejną nobilitacją przyznaną TELDAT, która potwierdza wysoki poziom: implementacji przez naszych inżynierów najnowszych standardów militarnych, jakościowych, metodyk projektowych, a także ich zaawansowania i zaangażowania również w prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi technologiami obronnymi, wpisującymi się w bieżące potrzeby Sił Zbrojnych RP.