Aktualności

TELDAT zasłużony dla obronności kraju

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 03.12.2015 r. Wiceprezes Zarządu TELDAT – Pan Sebastian CICHOCKI oraz Dyrektor Techniczny-Pełnomocnik Zarządu – Pan Robert PALKA zostali odznaczeni medalami "Za zasługi dla obronności kraju", nadanymi przez Ministra Obrony Narodowej.

Powyższą nobilitację odbieramy głównie jako kolejne ważne uznanie dla naszych blisko 20-letnich wysiłków i rezultatów pracy. Traktujemy ją również jako uznanie dla Całego Stanu Osobowego TELDAT.

Jednocześnie serdecznie gratulujemy Odznaczonym oraz jesteśmy radzi i dumni z tego istotnego faktu.

medale "Za zasługi dla obronności kraju"