1. Inżynier Oprogramowania (C#)

Opis stanowiska:
Poszukujemy osób z doświadczeniem programistycznym (absolwentów lub słuchaczy ostatniego roku studiów informatycznych) do pracy nad zaawansowanymi projektami informatycznymi realizowanymi głównie na potrzeby armii.

Wymagania:
Od kandydata oczekujemy:

Dodatkowym atutem będzie:

 

APLIKUJ

2. Inżynier Oprogramowania (C/C++)

Opis stanowiska:
Poszukujemy osób z doświadczeniem programistycznym (absolwentów lub słuchaczy ostatniego roku studiów informatycznych) do pracy nad zaawansowanymi projektami informatycznymi realizowanymi głównie na potrzeby armii.

Wymagania:
Od kandydata oczekujemy:

Dodatkowym atutem będzie:

 

APLIKUJ

3. Specjalista ds. Wdrożeń Systemów / Specjalista ds. Utrzymania Systemów

Opis stanowiska:
Poszukujemy osób do pracy nad zaawansowanymi projektami informatycznymi realizowanymi głównie na potrzeby armii w procesie wdrożeń i utrzymania systemów teleinformatycznych.

Wymagania:
Od kandydata oczekujemy:

Dodatkowym atutem będzie:

 

APLIKUJ

4. Specjalista ds. Marketingu i Handlu

Opis stanowiska:
Poszukujemy osób z doświadczeniem w zakresie: tworzenia pism, dokumentów ofertowych, w tym w ramach zamówień publicznych, opracowywania aktualności na stronę www, tworzenia treści i obsługi social mediów w celu promocji firmy i jej produktów, realizowanych głównie na potrzeby armii.

Wymagania:
Od kandydata oczekujemy:

Dodatkowym atutem będzie:

 

APLIKUJOferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca@teldat.com.pl

Przed wysłaniem / przekazaniem aplikacji, prosimy o zapoznanie się z "Klauzulą informacyjną przy rekrutacji do pracy".

Wraz z aplikacjami przesyłanymi drogą elektroniczną lub dostarczanymi w wersji papierowej, prosimy o załączenie podpisanej "Klauzuli zgody przy rekrutacji do pracy oraz Klauzuli informacyjnej przy rekrutacji do pracy", zgodnymi z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. – dalej RODO).