Firewall Box

 

Opis

Firewall Box jest elementem HMS JAŚMIN w wersji kontenerowej lub przenośnej. Urządzenie to zapewnia szeroko pojęte bezpieczeństwo w sieciach opartych o protokół IP, m.in. poprzez inteligentną filtrację ruchu przychodzącego i wychodzącego, detekcję i przeciwdziałanie zagrożeniom, szyfrowanie połączeń, a także gromadzenie statystyk i przeprowadzanie inspekcji wykrytych zagrożeń.

Firewall Box wykonany jest w technologii militarnej (o zwiększonej odporności mechaniczno-klimatycznej). Może on występować również jako rozwiązanie autonomiczne i pracować samodzielnie.

Głównymi elementami Firewall Box są:

Zdjęcia

Firewall Box