Telefony IP

 

Opis

Telefony IP są w pełni funkcjonalnymi aparatami, zapewniającymi komunikację głosową i/lub (w zależności od wersji) video za pośrednictwem tej samej sieci przesyłania danych, która jest używana przez komputery. Pozwalają na nawiązywanie i odbieranie połączeń, a także na szybkie wybieranie numerów, zawieszanie i przekazywanie połączeń, ustanawianie konferencji telefonicznych itp.

Telefony IP mogą być wyposażone w specjalnie zaprojektowane opakowania transportowe zabezpieczające je podczas eksploatacji, zwłaszcza w warunkach pola walki, misji zagranicznych i ćwiczeń.

Telefony IP bezprzewodowe współpracują z Modułami WLAN. Umożliwiają one bezprzewodową komunikację w standardzie IEEE 802.11a/b/g i zapewniają: wszechstronną komunikację głosową z punktami dostępowymi WiFi (IEEE 802.11a/b/g), usługi inteligentne, głównie bezpieczeństwo, mobilność, QoS oraz kompleksowe zarządzanie w sieci.

Telefony IP bezprzewodowe mogą być wyposażone w specjalnie zaprojektowane opakowania transportowe zabezpieczające je podczas eksploatacji, zwłaszcza w warunkach pola walki, misji zagranicznych i ćwiczeń.

Telefony IP wykonane są w technologii militarnej (o zwiększonej odporności mechaniczno-klimatycznej). Mogą one występować również jako rozwiązania autonomiczne i pracować samodzielnie.

Zdjęcia

Telefon IP videoTelefon IPTelefon IP bezprzewodowy