Indywidualny Terminal Taktyczny T7”

 T7 top

Opis

Indywidualny Terminal Taktyczny (Personal Tactical Terminal) jest mobilnym komputerem taktycznym i elementem nasobnej lub pokładowej platformy sprzętowej dla Użytkowników końcowych, np. DSS JAŚMIN oraz BMS JAŚMIN.

Terminal może pracować m.in. jako:

urządzenie wynośne dedykowane m.in. dla systemu DSS JAŚMIN;
wyposażenie stanowiska pracy w pojeździe (współpracując z dedykowanym adapterem instalacyjnym), wchodzące w skład m.in. ukompletowania systemu BMS JAŚMIN.

Terminal dedykowany jest głównie do efektywnej eksploatacji oprogramowania Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN, głównie w wersji DSS i BMS.

Indywidualny Terminal Taktyczny wykonany jest w technologii militarnej (o zwiększonej odporności mechaniczno-klimatycznej). Może on występować również jako rozwiązanie autonomiczne i pracować samodzielnie.

Obecnie jest to jedyny w tej klasie terminal w Polsce i jeden z nielicznych w świecie, spełniający normy obronne, m.in. w zakresie odporności mechanicznej i środowiskowo-klimatycznej. Zapewnia w tym przedmiocie np. możliwość pracy w wodzie oraz wytrzymałość na upadki i wstrząsy.

Przykładowe parametry:

Zdjęcia