Web Portal JAŚMIN

Web Portal JAŚMIN

Web Portal JAŚMIN (zwany także w skrócie WPJ) jest dedykowanym rozwiązaniem intranetowym, będącym komponentem programowym Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (w tym również Systemu Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN), najczęściej wykorzystywanym: w ramach HMS C3IS JAŚMIN i SZK C3IS JAŚMIN lub we współdziałaniu z tymi specjalistycznymi oprogramowaniami. Produkt ten istotnie uefektywnia zarządzanie walką i/lub działaniami kryzysowymi dzięki zastosowaniu scentralizowanego portalu, umożliwiającego m.in.: tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej / Kryzysowej oraz sprawne (także grupowe) opracowywanie i dystrybuowanie dokumentów dowodzenia (np.: szablonów i rozkazów), kontrolę przepływu informacji itp.

WPJ jest kolejnym innowacyjnym oraz uniwersalnym rozwiązaniem programowym platformy JAŚMIN, które zapewnia m.in.: sprawną integrację innych systemów (w tym: Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Specjalnych, Wojsk Obrony Terytorialnej i koalicyjnych) oraz efektywny dostęp do pozostałych funkcji i usług SWD C3IS JAŚMIN (jako w zasadzie kompleksowego systemu wsparcia dowodzenia i działania Wojsk Lądowych). Produkt ten przeznaczony jest głównie dla: sił zbrojnych, służb publicznych i innych podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności, w tym zarządzania kryzysowego.

Web Portal JAŚMIN jest oprogramowaniem bazującym m.in. na technologii serwisów internetowych, umożliwiających zwłaszcza w systemach zintegrowanych m.in.: sprawny, jednoczesny i bezpieczny dostęp do współdzielonej informacji operacyjnej za pomocą typowych przeglądarek internetowych. Odbywa się to przez tworzenie stosownie zabezpieczonych witryn w ramach intranetu lub ekstranetu, które służą np. do równoczesnej pracy grupowej na dokumentach i są miejscem, gdzie Użytkownicy mają szybki dostęp do nich i innych pożądanych informacji, w tym zobrazowanych na cyfrowych podkładach mapowych.

Główne funkcjonalności Web Portal JAŚMIN:

Przykłady praktycznego wykorzystania i usytuowania Web Portal JAŚMIN w Systemie Systemów JAŚMIN, jego zdolności integracyjne itp. przedstawiają następujące schematy oraz ilustracje.

Web Portal JAŚMIN był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in.: