VIS JAŚMIN - System Komunikacji Pokładowej

VIS JASMINE pl full

System Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN (oznaczony w skrócie VIS JAŚMIN lub VIS - z ang. Vehicle Intercom System) jest podstawowym komponentem pokładowej wersji Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN. Jest to innowacyjne rozwiązaniesuperINTERKOM, który nie ma, zwłaszcza tej generacji, swojego narodowego odpowiednika. Stanowi on zaawansowany technologicznie podstawowy pokładowy węzeł teleinformatyczny, wykonany w technologii IPv6. Rozwiązanie to jest sieciocentryczną wielousługową platformą sprzętową i programową o budowie modułowej, zapewniającą niezawodną komunikację i niezbędne usługi istotnie usprawniające pracę załóg wszelkich pojazdów (w tym wojskowych), jednostek pływających (okrętów podwodnych i nawodnych), a także obiektów latających.

Przedmiotowy system jest przyjazny w obsłudze, bardziej mobilny i posiada dużo większe możliwości funkcjonalne w odniesieniu do dotychczasowych systemów tej klasy, pomimo iż wykorzystuje mniejszą ilość elementów składowych o mniejszych gabarytach i mniejszym poborze mocy. Urządzenia systemu VIS wykonane są w najnowszej technologii i zapewniają wysoką odporność na uszkodzenia i warunki klimatyczne. Rozwiązanie to stanowi nową jakość w rozwoju pokładowych systemów dowodzenia i łączności.

Na bazie VIS JAŚMIN, jak z klocków, można budować także systemy nadrzędne (BMS - System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny) i podrzędne (DSS - System Zarządzania Walką Żołnierza). W tym celu należy go doposażyć głównie w moduły programowe Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN: odpowiednio BMS C3IS JAŚMIN lub DSS C3IS JAŚMIN. Rozwiązanie to może być wykorzystywane autonomicznie i pracować samodzielnie.

Główne zdolności VIS JAŚMIN:

Zasadniczymi elementami sprzętowymi VIS JAŚMIN są urządzenia przedstawione poniżej.

 
VIS JAŚMIN - System Komunikacji Pokładowej
 
Przykłady wykorzystania VIS JAŚMIN, w tym warianty implementacji tego rozwiązania na różnych platformach pokładowych, przedstawiają poniższe: schemat oraz ilustracje.

 

VIS JAŚMIN jest laureatem wielu nagród, m.in.: