DSS JAŚMIN - System Zarządzania Walką i Łączności Żołnierza

DSS JAŚMIN

DSS JAŚMIN jest jedynym polskim dojrzałym, kompleksowym i sieciocentrycznym Systemem Zarządzania Walką i Łączności Żołnierza bądź ratownika (ang. DSS - Dismounted Soldier System). Wyposażony jest również w lekki personalny węzeł teleinformatyczny i równocześnie stanowi kolejny komponent Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN. To innowacyjne rozwiązanie nowocześnie zabezpiecza potrzeby teleinformatyczne żołnierza bądź ratownika. Integruje ich wyposażenie i pozwala zarządzać nim. Umożliwia również efektywne zarządzanie walką żołnierzadrużyny / zespołu spieszonego, w tym zobrazowanie sytuacji taktycznej na cyfrowych podkładach mapowych oraz wymianę informacji o położeniu wojsk / jednostek, otrzymywanie i wydawanie rozkazów oraz zgłaszanie i także obrazowanie napotkanych zagrożeń itp. Rozwiązanie to może być również wykorzystywane autonomicznie.

Zasadniczymi komponentami DSS JAŚMIN są m.in.:

Główne funkcjonalności DSS JAŚMIN:

Głównymi przykładowymi elementami sprzętowymi DSS JAŚMIN są:

 

 
 
Przykłady wyposażenia oraz praktycznego wykorzystania DSS JAŚMIN przedstawiają poniższe: schemat oraz ilustracje.

 

DSS JAŚMIN (w tym jego główne komponenty sprzętowe i programowe) był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in.: