BMS JAŚMIN - System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny

BMS JAŚMIN - System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny

BMS JAŚMIN jest najwyższej generacji kompleksowym i sieciocentrycznym systemem zarządzania walką szczebla taktycznego (batalionu, kompanii, plutonu i drużyny) lub działaniami np. ratowniczymi niższego szczebla (ang. BMS - Battlefield Management System). Jest on kolejnym innowacyjnym komponentem pokładowej wersji Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, a także pierwszym tego typu w Polsce i nie wykluczone, że w świecie, który m.in. nowocześnie: wspiera oraz automatyzuje procesy dowodzenia i istotnie wspomaga działania wojsk. Służy do budowy nowoczesnych i kompleksowych pokładowych systemów wsparcia dowodzenia, działań wojsk i łączności szczebla taktycznego. Produkt ten jest dedykowany dla wszelkich pojazdów, jednostek pływających oraz ich załóg, a także obiektów latających w siłach zbrojnych. Może być również wykorzystywany w mobilnych oddziałach i pododdziałach różnego rodzaju służb publicznych, po odpowiednim dostosowaniu do ich specyficznych potrzeb itp. Na bazie modułów tego rozwiązania, jak z klocków, można budować różne konfiguracje systemów tej klasy. Rozwiązanie to może być również wykorzystywane autonomicznie.

Zasadnicze komponenty BMS JAŚMIN to m.in.:

Główne funkcjonalności BMS JAŚMIN:

Głównymi elementami sprzętowymi BMS JAŚMIN są:

 

W zależności od pożądanego ukompletowania BMS JAŚMIN, w jego skład mogą wchodzić również: indywidualne terminale taktyczne, switche, adaptery CTOS, moduły IOP, antena WLAN, telefony IP bezprzewodowe, zestawy komputerowe stanowisk pracy, czytniki kart dostępu, radiostacje indywidualne IP, radiostacje szerokopasmowe, UKF i KF, urządzenia łączności satelitarnej, moduły GPS, urządzenia wideokonferencyjne IP, a także polowe kable światłowodowe oraz skrętkowe kable wzmocnione. Przykładowe wersje tych urządzeń, produkowane i/lub dostosowywane przez TELDAT do omawianego systemu, są przedstawione poniżej.

 

Usytuowanie BMS JAŚMIN w systemie i jego łatwość rozbudowy o systemy nadrzędne i podrzędne (stanowiące jego kolejną, unikalną, uniwersalną i pierwszorzędną cechę) przedstawia poniższy schemat.

Wykorzystanie BMS JAŚMIN, w tym przykłady implementacji tego rozwiązania na różnych platformach pokładowych i etapach jego rozwoju, przedstawiają poniższe: schematy, ilustracje oraz film.

 

 

BMS JAŚMIN (w tym jego główne komponenty sprzętowe i programowe) był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in.:

 • nagrodą GRAND PRIX za System Zarządzania Walką Szczebla Taktycznego BMS JAŚMIN, przyznaną w ramach konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017, odbywającego się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

 • wyróżnieniem w 2016 r. przez MON w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP 2015 w kategorii przemysł dla Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN jako innowacyjnego, kompleksowego, wzajemnie spójnego i unikalnego Systemu Systemów (którego BMS JAŚMIN jest jednym z głównych komponentów) w zakresie wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia i łączności, dedykowanego dla wszystkich szczebli dowodzenia do żołnierza włącznie;

 • nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla produktu najlepiej służącemu bezpieczeństwu żołnierzy Sił Zbrojnych RP, przyznaną podczas XXII MSPO, za integrację JAŚMINa - Systemu Systemów (którego jednym z głównych komponentów był BMS JAŚMINz Automatycznym Sygnalizatorem Skażeń PROMETHEUS;

 • 6 nagrodami Defender uzyskanymi podczas kolejnych edycji MSPO:
 • za najnowszą / znacznie rozbudowaną wersje SWD C3IS JAŚMIN - Zautomatyzowany System Systemów Zarządzania Walką dla Wszystkich Szczebli / Poziomów Dowodzenia i Działań Wojsk, do żołnierza włącznie. Jednym z głównych komponentów programowych tego rozwiązania jest istotnie rozwinięty BMS C3IS JAŚMIN:

 • za Mobilny Węzeł Łączności wyposażony w BMS JAŚMIN, w tym jego interkom - VIS JAŚMIN,

 • za Zintegrowany System Informacyjny WTS, którego jednym z głównych komponentów był także BMS JAŚMIN,

 • za pojazd ATENA II, który był również wyposażony w BMS JAŚMIN, w tym jego interkom VIS JAŚMIN,

 • za BMS, którego zasadniczymi komponentami były urządzenia i oprogramowanie pokładowej wersji Systemu JAŚMIN,

 • za Wóz Dowodzenia ŻUBR WD z pokładową wersją JAŚMINa (BMS);

 • 3 nagrodami otrzymanymi w trakcie kolejnych edycji Międzynarodowych Wystaw Air Fair:
  • nagrodą główną za Mobilny Węzeł Łączności wyposażony w BMS JAŚMIN, w tym jego interkom - VIS JAŚMIN,

 • nagrodą za innowacyjny System Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN wraz z terminalami taktycznymi z zainstalowanym oprogramowaniem BMS C3IS JAŚMIN;

W 2010 roku BMS JAŚMIN wraz z jego oprogramowaniem - Systemem Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (Modułem Programowym BMS C3IS JAŚMIN), także jako jedyny w kraju, przeszedł z wynikiem pozytywnym 100% zaplanowanych testów, które realizowane były zgodnie z rozkazem Szefa SG WP oraz z inicjatywy i m.in. przy udziale przedstawicieli Pionu Uzbrojenia i Modernizacji. W efekcie tego m.in. polski Minister ON bardzo wysoko ocenił to rozwiązanie, stwierdzając np. co następuje:

 [...] Jaśmin jako jedyny pozytywnie zakończył przedmiotowe testy. W protokole z testów systemów klasy BMS został sformułowany następujący wniosek: najbardziej zaawansowanym technologicznie i spełniającym wymagania użytkownika systemem BMS jest system [...] Jaśmin [...].